Regler

Åldersgräns

För att delta på lajvet behöver du vara minst tolv år och i målsmans eller utsedd, myndige fadders sällskap. Familjer med mycket små barn är också välkomna. Med mycket små barn menar vi barn under ett år.


Våra storajv kommer att ha mycket fokus på Skuggvärlden och dess kusliga stämning, oväntade scener med skräcktema, och uppsminkade effekter som kan uppfattas som obehagliga. Därför har vi valt att inte låta yngre deltagare närvara på lajvet för att vi arrangörer också ska känna oss trygga i vårt arbete.

Triggervarning är något vi har på våra lajv också. Man kan be att få en varning om att något hemskt kan hända och vet man av sig att man ogillar blod eller är lättskrämd så är det praktiskt att få veta i förväg så man är beredd.

Vad enskilda minilajv handlar om ser ni på deras respektive sida.


Alkohol

Lajvet är alkoholfritt. Allt som kallas alkohol inlajv ska vara alkoholfritt.


Lajva tillsammans

Vi lajvar tillsammans, inte för att en enskild person eller grupp ska ”vinna” lajvet.

För att intrigerna ska gå framåt är det ni spelare själva som står för det. För att det ska vara ett roligt och händelserikt lajv krävs det att ni vågar försäga er! Sälj info, tala extra högt om hemligheter trots att du off vet att personer kan höra, försäg dig på fyllan, glöm viktiga papper efter dig och så vidare.


Jämlikhet på alla våra arrangemang

Vi lägger stor vikt på jämställdhet på alla våra arrangemang. Vi tycker det är viktigt att vem som helst ska få spela vad som helst, utan att det är beroende av deras könstillhörighet. Detta återspeglar sig i våra fikitiva världar, där det inte råder någon social skillnad mellan de tre könen. Under våra lajv är det inte tillåtet att diskriminera någon, vare sig inlajv eller offlajv, med förolämpningar på utseende, off-etnicitet, kön eller sexualitet. Vi motarbetar aktivt könsstereotypa kommentarer såsom "slåss som en tjej", "arbeta som en karl" eller "gråta som en flicka". På våra arrangemang står individen i fokus.


Vad är off och in?

Med inlajv menas det som försigår i lajvet, när lajvet är igång. Offlajv är sådant som inte hör till lajvet eller sådant som sker utanför lajvet.

Lajvet pågår 24 timmar om dygnet. Det innebär att även nattetid är lajvet igång.

Det kan finnas saker som vi arrangörer omöjligt kan gömma, till exempel vid en stereo vid ljudeffekter. Då har vi satt upp en offruna på detta. Offrunan innebär att det inte hör till lajvet och alltså inte syns.


Du får också ta med offruna, som du skriver ut själv och sätter på det som du inte vill att någon ska röra. Exempelvis medicinpåsen, en väska med mobil och nattandställning och andra ”offiga” saker som inte hör till lajvet.

Du får sätta upp offrunan på ditt tält när du vill sova ostört. Det innebär att ingen får gå in där då runan är uppsatt. Det är då förbjudet att förvara intrigmaterial i tältet. Detta måste förvaras i väska utanför tältet.


Offrunan

När du befinner dig i off-läge och inte längre spelar din karaktär, till exempel när du är i tält med

offruna, tänk på att hålla låg samtalston i respekt för de som fortfarande spelar utanför.

Det är ganska stämningsdödande att förhöra någon prata massa youtube-snack i bakgrunden.

Ha så roligt, men tänk på att inte prata om era roller, intriger och avslöja inga hemligheter som hör

till lajvet.

Det blir roligare spel för alla då.

Behöver du tala med arrangör, men din roll egentligen ska befinna sig någon annanstans, då kan du

lägga knytnäven mot pannan för att signalera till andra spelare att du egentligen inte är där.

Ser du någon med knytnäven mot pannan, ignorera.


Blue flags

Ibland kommer vi arrangörer att använda oss av Blue flags på vissa ställen. Det är en blå flagga uppsatt vid till exempel ett tält. Det innebär att ingenting får stjälas vid det stället. Det kan vara dagböcker, journaler eller annat spännande material som alla lajvare ska få chans att ta del av för att kunna fördjupa sig i lajvets stora intrig.


Byte av roll - blå band

Om du har flera roller (i förväg godkänt av arrangör) eller har fått din karaktär dödad så ska du visa att din roll är helt ny på lajvet genom att bära ett blått band på armen. Roller som inte bär blå band men har bytt kläder kommer att antas vara förklädda.


Hälsa

Vissa lajv använder sig av ett såkallat kroppspoängsystem, där varje deltagare tål exempelvis tre träffar med boffervapen innan hen är nergjord. På vårt lajv har vi inte det systemet.

Istället spelar du på den skada du har fått.

Exempelvis är du en lättskrämd, stridsoerfaren sommerlänning som för första gången i sitt liv får ett stick i armen med en dolk. Skadan är inte livshotande men din roll lär få väldigt ont och bli mycket rädd. Spela på smärtan, visa att du har ont, skrik i panik.

En krigserfaren veteran som får samma stick i armen kanske får ont, men spelar inte på lika mycket skräck.

Bjud på dig själv och gör det lätt för dina motspelare att se hur du har blivit skadad.


Det här är ett system som ger stor frihet för lajvarna, men också mycket stort ansvar. Du har själv ansvaret att tänka efter när din roll inte klarar mer stryk just nu och blir nergjord. I stridigheter är det extra viktigt att svälja stoltheten och inte köra på ”bäst och coolast”.

Du behöver läkarvård när du har tagit skada. Endast en läkare eller läkekunnig utsedd av arrangör kan lägga förbandet du behöver. Därefter behöver du vila i en timme. Under helningstimmen kan en spelare bara kommunicera och utföra enklare saker.

Vissa roller, som arrangör har pratat med, har kortare läketid och har endast en halvtimme.


Gift

Det finns i nuläget endast ett gift inom kampanjen.

Det giftet är off ättika som blandas med dryck eller mat. När spelaren smakar ättikan ska hen börja hosta, må illa och till slut falla ihop. Giftet är dödande och kräver en läkekunnig som ger motgift. Motgiftet är off bakpulver blandat med vatten. Läketiden är därefter en timme.


Död

Man kan dö på detta lajv.

Känner man verkligen att ens karaktär behöver mörda en annan karaktär, så går man till arrangör och pratar med denne och förklarar situationen. Arrangör måste godkänna dödande av karaktär, annars går det inte.

Död blir man först när någon aktivt mördar en. Detta sker genom att man blir ”snittad”. Snittad innebär att du lägger ett boffervapen mot någons hals och säger ”snitt”. Detta gör man endast om det krävs och man har fått godkännande av arrangör (!) eller ni kommit överens innan om att ta livet av rollen.


Byte av roll efter död:

Om du blivit dödad av någon som sagt "snitt", dubbelkolla att personen har fått godkänt av arrangör. Sök sedan upp arrangören. När du dött så visar du upp en knytnäve mot pannan, tecknet för att du är off och inte syns, och letar upp arrangör som ger dig en ny roll och enklare byte av kläder för att det ska synas att du är en annan person. Glöm inte det blå bandet.


Strid


Bofferpilbåge/armborst:

Pilbåge är tillåtet, med en maxstyrka på 30 pound. Dessa ska endast skjutas från långt håll. Pilarna behöver ha en vaderad spets anpassat för lajv, och måste godkännas av arrangör vid incheckningen.


Närstrid:

Närstrid utförs med boffervapen. Boffervapnen ska vara vadderade och godkännas av arrangör vid inchecken. Plastknivar, leksaksvapen eller trävapen kommer inte att godkännas. Är du osäker på vad som är boffervapen så finns det mycket information på internet.


Knock:

Om du lyckas smyga dig på en ovetande motståndare kan du knocka denne. Du lägger helt enkelt ditt vapen på dennes axel och säger knock. Om spelare bär hjälm fungerar inte detta. En knockad spelare låtsas vara medvetslös i några minuter. Därefter är denne groggy, trött, har värk och kanske inte minns vem som slog denne.


Sköld och rustning:

Sköld måste vara godkänd av arrangör vid incheckningen. Sköldar får inte vara gigantiska och ska vara vadderade i alla kanter. Vi kommer att neka orimligt stora sköldar, eftersom det inte bidrar till spel. Det är inte tillåtet att slåss med sköldarna eller att hålla fast någons sköld.

Sköld skyddar mot bofferslag och pil som tar på skölden.


Respekt och off

Ibland sker tillfångatagande eller gisslandrama. Det är viktigt med respekt under detta. Fråga diskret off ifall personen mår bra, behöver något att dricka eller vill sluta. Säger någon ”off”, följt av till exempel ”sluta”, ska man alltid agera efter detta. Var lyhörda.


Stöld

Du får stjäla inlajvmaterial som hör till lajvet. Detta är intrigmaterial som hör till handlingen, till exempel kartor, hemliga brev och chiffer.

Stöld av vapen är förbjudet, eftersom folk ofta lagt ner mycket pengar på dem. Du får ta ifrån någon vapnen, till exempel vid ett tillfångatagande, men lägg vapnet tydligt synligt bara en bit ifrån den som äger det.

Det är tillåtet att gå in varandras tält och genomsöka dem. Tänk på att inte stöka ner eller vandalisera, utan att faktiskt söka.

Tält eller väskor med offruna på får inte genomsökas. Dessa får inte innehålla intrigmaterial.

Mat är inte tillåtet att stjäla, tänk på att alla behöver äta så man orkar med hela lajvet. 


Magiregler

För magiregler, klicka här.