Arkipelagen

Arkipelagen

Arkipelagen


Längst i söder ligger ett stormigt hav som bryts upp av tusentals klippiga öar. Längst de  vassa kusterna och ute på kantiga skär ligger mäktiga städer. Arkipelagen är inte ett  sammanhållet rike utan består av närmare ett dussin fria stadsstater som ständigt  intrigerar, för krig mot och allierar sig med varandra. Handel är regionens livsnärv och  över havet stävjar ständigt fartyg fyllda med tyger, kryddor, vapen och konstföremål.


Normer och värderingar

De flesta arkipelagbor lever i någon av de stora städerna och de flesta ser landsbygdsbor

som tröga och tråkiga. Arkipelagens invånare lägger ofta stora ansträngning på att

skaffa pengar och rikedom ses av många som ett mått på framgång. Det leder också till

stora klasskillnader där vissa sliter hårt som arbetare, fiskare och lärlingar och andra

blir mycket rika. Kunskap och utbildning ses även det som viktigt och tekniskt komplicerade uppfinningar som kompasser och krutvapen är vanliga. Många anrika universitet lär ut alltifrån matematik till teologi och magi. De flesta arkipelagbor hyser en stark fruktan och ett stort hat mot skuggsidan och kyrkan gör sitt bästa för att hålla varelser och väsen därifrån borta.


Kultur och religion

De flesta arkipelagbor är djupt troende. Ikonernas kyrka har sitt huvudsäte i regionen. Mäktiga tempelkatedraler, och små helgedomar till ikonernas ära finns överallt. Tätt knutet till ikonernas kyrka finns även ett flertal ordnar så som Venandiorden som jagar efter kättare och Exitiumorden som söker efter försvunnen kunskap åt kyrkans räkning. Kyrkan i arkipelagen har såväl ordensmedlemmar och missionärer ute lång bortom arkipelagens sudddiga gränser. De som är anslutna till kyrkan bär ofta mask för ansiktet för att väsen och demoner inte ska se deras sanna ansikte.


Styre

De flesta av stadstaterna styrs av små råd där rika och mäktiga familjer, organisationer eller personer är med och diskuterar stadens styre. Detta är på inget sätt en demokrati utan endast de som är förmögna nog får vara med. Kring viktiga val är det mycket vanligt med hot, utpressning och stora mutor.


Namn

Arkipelagborna omger sig gärna med fina titlar och långa släktnamn, till exempel Furatius eller dé Dicilla.


Kläder och utseende

Många arkipelagbor ser det som viktigt att hålla sig ajour med modet samt att hålla sig rena och välansade. Långt hår sätts gärna upp i komplicerade uppsättningar och skägg hålls gärna välskött. Mörka mantlar är vanligt för att hålla kyla och regn borta.


Exempelstäder

-Zuali styrs av en enväldig baron till skillnad ifrån de andra städerna i arkipelagen. Staden stinker av fisk och tång och dess folk hålls i ett hårt grepp av sin grymme herre. Det ryktas om hemliga hamnar där smugglare, vrakplundrare och båtburna illgärningsmän kan söka skydd.


-Aruelei, eller den eviga festivalens stad, har välsignats med ett behagligare klimat än sina gränstäder. Runt staden odlas dyra viner och de rika handlarna i staden smyckar sig med fjäderplymer och sidentyger. Det sägs att musiken aldrig slutar i de fina halarna och att det inte finns någon ände på festligheterna, men det ryktas även om förbjudna, kätterska sällskap som förättar offer till onda andeväsen bakom stängda dörrar


-Vizany, ut på en av arkipelagens klippiga basaltöar tronar Vizany, även känd som den svarta staden då hus, murar och palats uppförts i svart sten, här finns förutom arkipelagens största universitet även ikonernas huvudtempel varsifrån hela kyrkan styrs. Även ordrarna har sina kapitelhus i den svarta staden.


-Raduanzir, längst den klippiga kusten alldelse intill Miraktervidderna ligger Raduanzir. Platsen är känd för att vara en smältdegel där nomader ifrån slätterna, sjöfarare ifrån Kargaland och arkipelagbor träffas för att handla. Många i det styrande rådet har ett ursprung från bortom arkipelagen. Staden är även känd för sin stridsakademi och för de legoknektar som hyrs ut till andra stadsstater så fort ofred råder.


-Mercatos, är belägen på fastlandet som vätter upp mot Kargaland. I Mercatos görs väldigt mycket handel mellan Kargaland och Arkipelagen. I Mercatos så är alla välkomna att handla och sälja. Den som kommer in i staden med andra ideér får det inte lätt, eftersom det pågår så mycket handel så finns det mycket stadsvakter.

Finns många små butiker där det säljs allt ifrån morötter till heliga föremål och vapen