Kargi

Kargi

Kargaland och kargiKultur

Kargi (uttalas med g) är ett folkslag som lever i norr, i Kargaland. I deras sånger berättas hur den

första kargin uppstod ur isen som smälte från en bergsöppning, och ut rann den första kvinnan,

gravid med en son. Kargi sätter stor vikt att älska sina förfäders land och kulturen handlar mycket

om hur det hårda levernet bland snö, kyla, kilometervis med obrukbar mark och ibland svält inte

är något man ska klaga på. Istället ska man vara stolt för att man kommer från ett långt släktled

som klarat sig länge nog för att man själv ska kunna komma till världen.


Kargi kan av andra kulturer uppfattas som både barbarisk och obildad. Kargi har enkla lagar som varieras beroende på by eller gård, men kontentan brukar vara simpel - skadar du mig så skadar jag dig, och mina barn ska skada dina barn. Släktfejder är inte ovanligt även om kulturen också handlar om stark sammanhållning för överlevnad i det hårda landskapet.


En kargi från öst gifter sig tidigt och ska bilda familj i ung ålder för att säkerhetsställa sin blodslinje. Det händer att en kargi väntar, då oftast i syfte att finna andlighet eller få kontakt med gudar innan hen slår sig till ro.


Alla kargi av rang ska innan giftermålet genomföra en andlig resa. Resan går ut på att fysiskt färdas genom världen och få så många intryck av vad det är man väljer bort, innan man själv blir bofast på en gård. Resan kallas "undir" och brukar vara så länge som kargin själv anser det behöva. Det händer att en kargi aldrig kommer tillbaka, men är då inte välkommen hem igen för sveket.


Geografi och folkslag

Kusten i Kargaland ligger i väst, och där skiljer sig kargi väldigt ifrån bönderna i öst. Kustkargi ser ned på det bofasta bondesamhället och ger sig istället ut på "rafinir" - äventyr till havs- som går ut på att upptäcka nya kuster, öar och att utnyttja dem så mycket man kan. Ser man ett kargiskepp med dess ofta röda, många flaggor så ska man inte stanna kvar.


I öst, mot bergen, sysslar man istället med jordbruk. Odling och djurhållning tillsammans med ett lugnt sinne är vad som kännetecknar en god östkargi.


Mode

Visuellt så är plaggen inspirerade från vår vikingatid, men med några skillnader. I öst så klär sig bönderna i simpla koltar, stråhattar, coifer eller rundade mössor, pösbyxor med benlindor eller hosor. En mantel skyddar bra mot vinden och pälskanter och vantar är också bra komplement. Bönderna är praktiska och bär gärna olika väskor och ränslar för att slippa gå hem i onödan för proviant.

I väst är det granna färger som gäller, nästan som för att motkontrastera böndernas enkla stil. En västkargi visar gärna sina rikedomar i form av smycken, pråliga broderier eller håruppsättningar. Alla bär smink runt ögonen och målar gärna mönster över handrygg eller ansikte.
Vapen

Svärd, sköld, dolk och yxa är vanliga vapen för en kargi.


Namnsed

Namn som är vanliga inom kargisk kultur har ofta hårda konsonanter och ändelser i form av -ie, -a, -ir. Exempelvis Varie, Ada, Turir. Efternamn används liknande på vårt sätt då de går i arv. Vid giftermål tar paren namnet efter den rikare släkten av de två.  Efternamnen formas efter ovanstående. Till exempel om Johannir och Ada gifter sig, men Adas släkt är rikare, så kommer Johannir heta Adasman i efternamn och deras barn att heta Adasson eller Adasdotter. Ada behåller sitt släktnamn resten av livet.


Kulturspel

Ett vanligt uttryck i kargisk kultur är Horia. Horia är ett ord som betyder många saker och kan liknas vid: Bra gjort/lycka till/kämpa hårt/ta i nu. Det skriks både som lyckönskning och som avskedsfras vid döden. Det är också uttrycket för skål.


Hälsningsfrasen Haro används vid hej och hejdå. Det är ett ord för att visa sammanhållning inom kargisk kultur. När en kargi säger det så tar hen sig med näven mot vänster axel och har stark ögonkontakt med den mötte.


Kargir är inte rädda för kroppskontakt och ägnar sig ofta åt brottnings- och kämpalekar, men också lugnare aktiviteter såsom ringdans. De uppmuntrar hårt arbete men ser inte ned på de som inte kan det, såsom sjuka och små barn, utan hjälper syskonligt till i deras sysslor.


Den kultur kargir har svårast att förstå sig på är arkepilagierna. Arkepilagierna strävar efter dekadens och lättja, något kargir inte har blivit uppfostrade att uppskatta. Man kan fnysa åt en arkepilagiers opraktiska kläder och petiga matvanor.


Tro

Inom kargisk kultur är sång, berättelser och myter enormt viktigt. Sången används som skolgång och sångerna berättar om världen omkring, skapelsemyter och vad man borde vara rädd för.


Skapelsemyterna handlar om hur kvinnan Eirir rann ut ur isen ur en bergsskreva. Då hon var gravid med sin son så skapades den första mannen, Er. Tillsammans lärde de sig att bruka jorden och levde som simpla människor av kött och blod. Eirir formade boskap ur leran på deras gård och Er täljde ved till nya människor, som små miniatyrer av dem själva. När Eirir och Er var gamla människor och en dag dog, så splittrade deras livsandar sig i tusentals små osynliga partiklar, som behövde någonstans att ta vägen. Partiklarna, som kallas "eiryr" (livsande) sökte sig till lerdjuren och vedmänniskorna, och de fick liv. När en kargi dör så tror kargifolket att dennes eryr lämnar kroppen, men snart söker sig vidare till en ny kropp för att fortsätta leva.

En kargi som är ofärdig med något vid sin död kan inte vandra vidare med sin eiryr. Eiryrn blir då kvar i jordeplanet, i formen av sin förra människa, fast tills någon hjälper den att gå vidare. Mördade människor eller de med ouppklarade affärer blir fördömda till Eiryrfastnad.


Har en kargi gjort mycket orätt i sitt liv så kan eryrn välja att inte gå vidare. Personen kommer då att för alltid bli liggandes som ett lik, för alla andra helt död, men för den kargin så upplever den hur den för alltid hör och ser allt omkring den fastän hjärtat inte längre slår, och personen kan känna allt som görs mot kroppen. Den känner beröring och smärta, hur maskarna äter på den när den begravts, ända tills den är ett skelett många år senare. Det är eiryrns straff mot kroppen.


De flesta kargis har utsett en djurart som de finner dragning till, ett totemdjur. Det kan till exempel vara en fågel, en björn eller en fisk. Detta djur är personens beskyddare och att se djuret innebär tur eller varsel, beroende på omständigheter.


Kargi anser det går att finna mycket vishet i skuggvärlden. De hyser en blandning mellan respekt och stark rädsla, men samtidigt en fascination och dragelse. De förvridna som kommer ut från skuggvärlden med djurliknande drag anser de har kommit ännu närmare djurriket och förtjänar uppassning och stor respekt.