Fördjupning kultur

Kulturspel

Fundersam på ekonomi, historia eller skriftspråkets utveckling? Oroa dig inte, här finns läsning för dig.


Mynt och ekonomi

Åtskilliga mynt flödar runt. Det präglas åtskilliga typer av mynt i både Arkipelagen och i Sommermark.  Dessa mynt bär ofta den lokala makthavarens bild eller symboler och kan gå under många olika namn: floriner, denarer och daler ifrån arkipealgen eller örtegar och gulden ifrån Sommermark. Med åren har dock systemen kommit att jämna ut sig och en silverflorin ifrån Radanzir och en silverdaler ifrån Vizany har ungefär samma värde. Det gör att pengarna i folkmun ofta kallas för silver,  guld och koppar oavsett vart de är präglade.


Ett kopparmynt har ett lågt värde och de flest arbetar som får betalt i pengar tjänar flera kopparmynt om dagen.  Att köpa ett stop öl eller en enklare måltid kostar ofta ett eller ett par kopparmynt.


Ett silvermynt har samma värde som tio kopparmynt och motsvarar då ungefär en dagslön för en arbetare.


Ett guldmynt motsvarar tio silvermynt och är då att jämföra med en dryg veckas lön för en vanlig arbetare.


I Sommermark präglas som sagt en del mynt men det är ovanligt att mynt används i någon större utsträckning ibland vanligt folk, istället är det vanligt med byteshandel eller att folk får betalt i mat, kläder och redskap.

På Miraktervidderna och i Kargaland präglas sällan egna mynt men det är inte ovanligt att mynt ifrån Sommerland eller Arkipelagen används. Dock så spelar myntens märkning liten roll utan det är metallens värde som är intressant. Därför är det inte ovanligt att mynt kapas upp ifall växel saknas eller att mynt smälts samman till större metallklumpar som an används vid större köp.


Skriftspråk, teknik och utbildning

Under de senaste hundra åren har den tekniska utvecklingen rusat framåt. Lett ifrån Arkipelagens många lärosäten, akedemier och universitet har ny teknik så sakta börjat sprida sig över världen. Kanoner, svartkrutsvapen, stjärnkikare, kompasser, urverk och många andra tekniska underverk konstrueras i Arkipelagens städer. I Sommermark har även de skickligare hantverkarna lärt sig att kopiera dessa skapelser, medan Kargaland och Miraktervidderna av många ses som regioner som halkat efter.


När det gäller skriftspråk så ligger det till på liknande sätt, i Arkipelagen städer lärs skriftkonsten ut och runtikring var annan människa är läskunnig i stadsstaterna. I Sommermark så är det bara det översta samhällskiktet och prästraskapeet som lärt sig läsa och ute i byarna har man tur om man stöter samman med mer än någon enstaka läskunnig. I Kargaland har framförallt de som arbetar med handel eller nära arkipelagerna lärt sig arkipelagernas skrift. I Kargaland återfinns även runor som ristas, ritas och broderas. Runkonsten är dock vanligare bland religiösa ledare och hövdingar.

Ute på Mirakterviddrna är skriftspråk en ovanlighet och de flesta memorerar viktig kunskap.

Förutom arkipelagernas skriftspråk och kargis runor så finns det även ett äldre svårtolkat slingrande skriftspråk som kan återfinnas inristat på gravvalv och torn ifrån ruinriket eller skrivet i uråldriga luntor. Endast ett fåtal akademiker, lärda och skattletare förmår tolka dessa symboler, märkligt nog också en del av Mirakterviddernas mystiker trots att de saknar eget skriftspråk.


Svunna tider

Ländernas historia är långa och vindlande och de flesta människor har inte särskilt vida eller djupa historiska kunskaper, men vissa händelser är så stora att de inte går att bortse ifrån.


Exempelvis Den tjocka krutdimmans tid, Det generationslånga krig som skakade samtliga arkipelagiska stadsstater, gastpestens härjningar i Sommermark för nästan hundra år sedan, den vassa klingornas tid när Mirakterviddernas nomadfolk enades under härskarinnan Gunnunga och företog sig stora härjningståg ända in i Arkipelagens hjärta för hundrafemtio år sedan eller den när en fem år lång vinter svepte in över Kargaland för ett par generationer sedan.


En händelse är dock så pass storslagen att den överskuggar allt annat, den har till och med givit upphov till den tideräkning som används av templet. Det berättas att det i svunna tider fanns ett väldigt rike som sträckte sig över hela den kända världen, dess centrum låg på den plats där Skuggveden nu breder ut sig. Det sägs att ett rader av mäktiga kejsare vakade över allt folk till en ödesdiger dag för 515 år sedan. Riket föll, det gick under i blod och eld, myterna talar om krigiska stammar och utomvärdsliga entiteter som slet riket itu. Idag återstår endast legender och ruiner. Så mycket har gått förlorat, att inte ens rikets namn är känt, utan det hänvisas oftast till som Ruinriket.

Templet lär ut att det var efter rikets fall, när ingen kejsarmakt längre kunde vaka över folket, som gudarna uppenbarade sig och nu håller sina skyddande händer över världens folk.  Det är denna händelse som gett upphov till templets tideräkning, detta år är det 515 efter rikets fall.


Även om riket gått förlorat påverkar det dock fortfarande människorna, en lång dispyt mellan arkipelagens rika familjer och kargis högburna om vem som egentligen är arvtagare till det gamla riket blossar upp med jämna mellanrum. Det finns även skattsökare och gravplundrare som livnär sig på att gräva upp skatter och gamla skrifter ifrån ruinrikets glansdagar. Enstaka ruiner kan påträffas långt bortom Skuggveden, men de största och dyrbaraste skatterna ligger i skogens skugga.Kulturspel mellan folkslagen


Sommerländskt kulturspel

-Var vidskeplig, offra till bäckar, knacka i trä, se tecken om hur framtiden blir.

-Var gästfri, om någon stannar vid dit läger låt dem inte passare utan att ha fått åtminstone en symboliks brödbit, en tekopp eller i värsta fall ett glas vatten.

-Ha svårt med tider, efter frukost eller mitt på dagen funkar bra, klockan halv två är svårbegripligt.

-Bli obekväm runt soldater och vapen.

-Tänka att spel, tävlingar och lekar är till för att vara roliga vem som vinner är inte särskilt viktigt.

-Var konflikträdd, det är viktigt att inte göra sig ovän med andra, så försök kompromissa eller knyt näven i fickan och var arg i smyg.

-Hälsa på nya människor och folk med hög status genom att krama om båda deras händer och presentera dig, hälsa på gamla vänner genom att luta pannorna mot varandra.

-Förstå dig inte på stora klasskillnader, i Sommermark kan vem som helst gå för att tala med Baronen och be om hjälp med sina problem, var oförstående inför de statusskillnader som finns bland kargi och framförallt arkipelagier.

-Ha svårt för långa namn och ge gärna folk smeknamn, Dominus Lurania Galantis da Vizany gör sig bättre som Laura Långkappa.

-Familj och grannar är viktigt så berätta gärna om din familj och fråga gärna om andras.


Nomadiskt kulturspel

- Nomader använder inte begreppet kärnfamilj och förstår inte idén med två föräldrar och barn.

- Man är inte monogam utan kan ha flera "nära".

- Kroppskontakt anses inte vara nödvändigt, så kroppskontakten är mycket begränsad.

- Har man slutat resa runt och blir fast bosatt så har man svikit nomadseden och det ses dåligt på från andra nomader

- En nomadisk hälsning: man har ögonkontakt med den andre personen och har knogarna ihop (för att visa att man inte tänker slåss) sedan möter man med handflatorna mot varandra, och säger: jag ser dig. Om man känner varandra väl så kan man även möta varandras pannor.

- När man lämnar varandra har de olika stammarna fraser som de säger:

Rakker: god syn eller låt synen ej svika dig/er

Trafkmadi: lugn vind/god vind

Kegtmadi: gott fäste och stadig hand

Kagori: gott sinn (god sinnesnärvaro)

- När man har folk i sitt läger vän eller fiende bjud gärna på vatten,  mat eller en resehistoria. Druider kan ge en enkel, magisk dans för att ge lycka på färden.

- Nomader använder sällan mynt. Helst byteshandel eller tjänster. Mynt kan Kagori se som utsmyckning.

- Ärlighet längst speciellt mellan nomader. Kanske inte mellan alla stammarna. Men det är svårt att ljuga mot en annan nomad (går att spela att man ljuger dåligt).

- Druiderna bland nomader ses högt eftersom dom har bäst kontakt med naturen, även om den är rätt vild och kaotisk.


Arkipelagiskt kulturspel

- Utgå ifrån att alla kan klockan och var noga med tider.

- Utgå ifrån att människor kan läsa och skriva, om du själv inte kan det så skäms för det och försök dölja det.

- Utgå ifrån att all handel ska ske med mynt. Tyck att byteshandel är primitivt.

- Försök undvika väldigt starka känslor och skäms om du tappar fattningen.

- Hälsa genom att lägga handflata mot handflata och luta dig in för att nästan viska ditt namn, om det är någon du känner väl räcker det att visa handflatan.

- Bete dig som om du pratar hemligheter ofta, även om det du berättar bara är lite viktigt gå avsides, sänk rösten. Gör dock inte detta för bra, det är roligt om andra lajvare faktiskt kan höra era hemligheter.

- Ha mycket kroppskontakt, gå i armkrok, håll en hand på folks axel när du talar med dem, stå tätt. Det är ett sätt att visa förtroende och vänskap.

- Tyck att förvridna är sämre sortens medborgare eller skrämande, även de milt förvridna.

- Namn, status och titlar är viktig så använd gärna folks titlar.

- Besök templet varje dag.


Kargisk kulturspel

- Hälsningsfrasen Haro sägs ihop med att man knyter höger näve och lägger mot vänster axel.

- Frasen Horia används vid hejarop, sorgerop, lyckönskning eller som allmänt kraftuttryck.

- Respektera äldre och svaga, och hjälp sjuka eller fattiga i den mån du kan.

- Var vidskeplig för spöken, misstolka ljud och knarrningar i hus till att det bor en osalig Eiryr där.

- Förstå inte sommermarkarnas passivitet mot krig, eller arkipelagiernas dekadens och snobbighet.

- Tala gärna om djur du har sett idag, vars närvaro kan spå morgondagen. T.ex kan en vit hare vid brunnen betyda tur i spel.

- Fascineras av förvridna men förstå att deras närvaro kan betyda stor olycka.

- Ha starka känslouttryck för det mesta, västkargi en aning mer än östkargi.

- Spela hellre om tjänster och varor än om mynt. Fnys åt dem som bara vill spela med pengar, det är större heder att förlora en tjänst än ett mynt.

- Innan du går in i ett hus där du är främling, knacka i dörrkarmen fem gånger innan du går in. Detta för att visa de som bor där att du kommer i fred. Det räcker med att en i sällskapet gör det.

- Det är fullt socialt acceptabelt att vara i skuggveden, men tar man med sig ett föremål därifrån måste en Vare  undersöka det först innan du kan behålla det.