Magi

Magi

Inledning

I den här lajvvärlden förekommer magi. Magi är i kampanjen något verkligt vars handlingar har följder och konsekvenser.


(Sidan kan uppdateras och/eller ändras av arrangörerna om de finner det behövligt)


Inriktningar inom magi

Det finns tre sorters magi.


1) Stridsmagi. Detta står det hur det går till under de olika kulturerna. Regeltekniskt: om en magiker finns med på den stridande sidan, så klarar de stridande lite mer stryk genom välsignelse än vad de skulle ha gjort utan magiker. Magikern kan endast utöva stridsmagin, inte slåss eller något annat samtidigt. Slår någon på magikern så avbryts ritualen genast, och de stridande förlorar den extra kraften.


2) Ritual. En ritual utförs på det sättet som det står under kulturen. För att utöva en ritual behövs ett alkemiskt preparat, allmänt kallat Vrital. Arrangörer delar ut vrital innan lajvet börjar. Magiker får själva ta med tomma kärl som kan rymma några centiliter vätska. Vrital finns i olika färger beroende på vad de ska användas till.


Blå vrital - sinne

Gul vrital - kropp

Grön vrital - andekraft

Röd vrital - magikraft


3) Artefaktisk magi. Inom genren sinne eller kropp behövs inte alltid vrital, utan det kan räcka med en magisk artefakt som stöd. Artfakten kan vara en stav, ett väldigt fint halsband, en bägare och så vidare. Arrangörer vill se och godkänna artefakten innan lajvet. Inlajv kan fler artefakter dyka upp, tillhandahållna av arrangörer, som också påverkar andekraft och magikraft. Hittar du en misstänkt artefakt, prata med arrangörer så får du veta genre.


De olika huvudgrupperna inom magi

Sinne

Magi som påverkas sinnet. Här kan man försöka påverka offrets mentala hälsa, minne eller vilja. Kanske få offret mindre rädd för spöken? skänka bättre nattsömn? lugna?

Motsats/mörk magis motsvarighet är att ge mardrömmar, rädsla, få offret att tro på saker som inte finns och vara mer lättpåverkad av dåliga influenser.


Kropp

Magi som påverkar den fysiska kroppen. Bota sjukdomar, kramper eller sår.

Motsats/mörk magis motsvarighet: ge sjukdomar och svaghet.


Andekraft

Magi som påverkar andevärlden och det okända. Driva ut andar, rensa ut dåliga energier, rena platser.

Motsats/mörk magis motsvarighet: tala med andar, bjuda in andar, försöka styra över andar.


Magikraft

Magi som påverkar magi. Identifiera tidigare kastad magi, förhindra någons ritual, förstärka någons magi, försvara sig eller förvränga magi.


Magierna är ganska fria, och du är välkommen att komma på egna ändamål inom kategorierna. Ovanstående är endaste exempel.


Hur går magikern tillväga?

Först en ritual, utförd efter kultur. Därefter offras vritalet på ett stämningsfullt sätt.

Det måste användas och får inte sparas. Det kan hällas ut eller kastas ut i en eld eller på

ett offer, men det måste hällas ut. Det är viktigt att ritualen ser häftig ut och inte görs

ensam - andra måste se dig för att det ska fungera! bjud på en snygg upplevelse för

dina medlajvare.


Vrital säljs och byts under lajvet.


Svårare magier (t.ex demonutdrivning/framkallning, nekromantik, bota svårt sjuka)

kräver två till tre vrital. Tänk efter själv och bedöm. Är du osäker tala med arrangör.


Som tidigare skrivit behövs inte alltid vrital, utan för sinne eller kropp så fungerar en

i av arrangör i förväg godkänd artefakt. Artefakter kan också fungera på andra genrer,

då arrangör kan ha planterat ut dessa under lajvet.

Hittar du en misstänkt artefakt så tala diskret med arrangör och fråga om dess syfte.


Viktigt: innan eller efter ritual och kasserande av vrital så ska magikern söka upp

arrangör, berätta om ritualen och arrangör bestämmer om den fungerar eller inte.

Är det en magi som ni vill veta på en gång  om den fungerar, till exempel

en demonutdrivning, kan ni prata med arr innan.

Är det en långsammare magi kan ni prata med arr direkt efter ritualen.

Inga magier som inte arr har godkänt kommer att fungera.


Det kan också bli ett magiskt bakslag, ifall arr bestämmer det.

Magin fungerar inte bara inte, utan magikern får också en negativ effekt. Kanske blir sjuk, trött eller själv besatt.


Syftet med magi är bra och roligt spel eller häftiga scener. Arr har detta i åtanke när de bestämmer om en magi fungerar.Kulturella skillnader

De olika kulturerna ser väldigt olika på magi och hur den ska användas. Alla folkslagen har sitt egna sätt att bruka magi.


Nomadfolket

Nomadfolket ser på magi som en stark naturkraft som får nyttjas fritt, men det ska användas med vördnad och respekt, precis som allting naturen har givit människan. Det finns krafter från den andra sidan som ska undvikas istället för att tämjas. Mörka krafter, demoner eller onda andar ska man inte ta kontakt med, och den som gör det drar fara över sin familj och sitt folk. Den nomad som skryter om sin kontakt med den mörka sidan ses ned på och stöts ut ur familjerna.


Magiutövning

Nomaderna uttrycker sin magiutövning främst genom olika rörelsemönster och danser. Dansen kallas Shaka. Det estetiskt vackra är i fokus under en ritual. Mjuka, stora rörelser i långsam takt eller häftig dans med ordentliga armrörelser, det beror på syftet med magin. Lajvarna får gärna lägga ned tid innan en ritual och tänka igenom hur magins syfte och sort kan uttryckas i improviserad dans innan ritualen genomförs. Musik till är inte nödvändigt, men ett plus - det får dock inte vara så högt eller vackert att det överglänser det visuella. Ett viktigt verktyg för magikern är Roshakan - en helig stav eller lång pinne med fastknutet band i rött. Bandet ska vara långt och tunt nog att svänga i vinden under dansen.


Under strid står magikern längst bak och sveper med två Roshakas samtidigt som den dansar fram och tillbaka längs med slagfältet.


Stammens druid utser vid lämpligt tillfälle ett barn i tioårsåldern ur stammen som hen anser besitter magins gåva. Denne lärs upp av druiden för att kunna ta över när druiden inte längre orkar, för magi tär på krafterna och kroppen. Vissa stammar har flera druider.


Druider genomför vanligen ritualer för hälsa, kommande goda år, friska djur, fler barn eller insikt från naturen. Innan och efter ritualen är meditation vanligt, då avskilt och utomhus under bar himmel.


Kargir

Magi, andekraft och mörka krafter är ingenting som får användas hur som helst för en kargi. Liksom nomadfolket tycker kargi att det ska användas med stor respekt och aktsamhet. Kargis tror på gastar och vandöda, och tror också att de kan besvärjas fram av fel person. Kargis är därför väldigt ogärna ovän med en magikunnig, som kallas Vare. Varen delas ofta upp i onda och goda varar, där de onda sysslar med andemagi och väsenframkallning. De stöts ut ur sociala sammanhang och får sällan arbete, varav de ofta ses som tiggare och vandrare. En god vare välkomnas ständigt och hjälper till även som byarnas läkare och helare. De både förlöser barn, botar kikhosta och välsignar med örter och ord.


En kargi känner själv om den är magikunnig och får själv lära sig magins lära, ofta genom samtal med en vare. Det är en fin gåva av gudarna och en god vare beundras och ges ofta gåvor.

En vares vardagsmagi går ut på att hela och läka, välsigna fred mellan familjer, goda skördar, friska barn, andeutdrivning och beskydd mot onda grannar, kärleksmagi eller ökad inkomst och välmående.


En ritual är högljudd och utåtagerande, och för en oinsatt väldigt dramatisk. Musik och sång är centrala inslag. Sången är ofta ordlös, och sjungen med endast vokaler. Exempel kommer finnas på musik-fliken.

Ickemagiker är väldigt välkomna att sjunga med eller ge sig hän i en cirkel kring magin, som ofta utspelar sig vid en eld. Varen har ett alldeles eget viktigt verktyg för att fånga in magin. Det kan vara ett instrument som spelas, en fågelvinge att vifta med, ett stort ben att hålla takten med eller liknande.


I strid fungerar varen som en sångkraft längst bak i ledet (som ändå gärna slåss i närstrid, men inte kan både sjunga och slåss samtidigt [regeltekniskt]) som med vapen vrålar fram ordlösa stridsvisor. Trummor, tamburiner eller andra slagverk är vanliga för att stärka sångens slagkraft.


Sommerland

Sommerlänningarnas magi är inte lika vild och fri som kargis eller nomaders. Sommerlänningarna är medvetna om att magi existerar och finns runt oss, men ser den mer fångad än vad de andra gör. De behöver verktyg för att utöva den.


Sommerland är ett skrockfullt rike och deras syn på det övernaturliga kan liknas vid Västerbottens under 1800-talets senare hälft. Det finns Kunniga, som medfött kan bruka magi och kasta förbannelser. De ses både på med respekt och rädsla, beroende på vem som tittar. Den kunniga kan tillreda häxbrygder och dekokter som tillsammans med en ritual hjälper att bota höjdrädsla likväl som till att ge drickaren impotens. Järtecken, onda aningar och skrock är vanligt. Till exempel kan den kunniga gå ut med varningar om att man inte ska gå under stegar på lördagar, eller ge råd att du bör koka svansen från en vit ko och dricka för att få ett gott år. Den kunnigas råd är för den utomstående tokigt och ofta rent av dumt, men tas på allvar hos sommerlänningarna.


Sommerland har inte delat upp magin i ont och gott, utan all magi anses lika allvarlig och främmande. Det är vanligt att en kunnig både helar och kastar förbannelser. Förbannelserna är ofta egentligen milda och lite humoristiska, såsom att offret ska få magknip i opassande situationer i en hel vecka. Om en kunnig skulle börja syssla med värre magier som faktiskt är farliga, eller nekromanti, skulle den direkt stötas ut i samhället som laglös.


Vanliga ritualer är beskydd mot onda husandar, friska barn, glada kvällar, mer vin, mer mat, finare trädgårdar, lugnare sömn eller trevligare svärförälder.


Ritualen genomförs med hjälp av ett bräde eller en utrullad matta eller duk. På duken står nedskrivna ord, magiska symboler (gudomarnas tecken) eller individuell estetik. I mitten finns en stor ritad cirkel, och där i läggs eller hälls det magiska föremålet tillsammans med rökelser, örter, benbitar eller annat som ger stämning för lajvarna. Kunnige läser upp ramsor och mediterar över ritualens syfte. Efteråt ger ofta den kunniga ett uppdrag till den som beställt magin. Det kan vara att gräva ner tre kottar bakom stugan när solen gått ner, att blanda en sked mjöl i vatten och dricka medan man urinerar, att kasta salt över axeln medan man går över alla husets trösklar och så vidare. Det är inte ovanligt att en kunnig utnyttjar detta och ber om tjänster för sig själv, till exempel att hämta en skål middag och ställa på den kunniges stugtrapp.


Exempel på ramsa för graviditet:

"heliga Föderska, ge kraft och mod till denna köttslige moder! spara din livskraft och skicka i värkarnas vågor till Loisa, lätta hennes modersbördor och kasta bort hennes illamående. Skänk barnet intelligens, danslust och alla fingrar och tår. Som tack ska Loisa bära två dunkar vatten till mina kor och hälla i deras balja."


Sommerlänningar tror inte på strid och har därför ingen stridsmagi.Arkepilagens magi

Arkipilagens magi är långt ifrån ovanstående. Magi är något som ska infångas, studeras, läras akademiskt och sen utövas i strikt kontrolleras form.


I arkipilagen är det kyrkan som bestämmer över magi, magiutövare och vad som inte är tillåtet. Arkipilagien har egentligen ingen makt att säga till på övriga ställen i världen, men är de tillräckligt många, har politisk makt, kontakter eller möjlighet så försöker de gärna reglera och jaga in överträdare även där. Kyrkans inflytande ökar ständigt och försöker övervinna ny mark hela tiden.


Kyrkan har en strikt hierarki av magirang och delas upp i novis, lärljunge, lärare. Lärarna är av kyrkan utsedda magiutövare som ständigt kontrolleras av inkvisitionen. En magiutövare måste ha tillåtelse av kyrkan för att utöva magi. Licensen ska innehålla namn, kulturtillhörighet, förste gudom,, underskrift samt kyrkans uppgifter: namn på lärare, kyrka och utbildningsställe samt en stämpel föreställande kyrkans sigill.


Ritualer handlar vanligtvis om god hälsa, fred, politiskt inflytande eller ökad rikedom.


Mörk magi är strikt förbjudet. Mörk magi innefattar dåligt inflytande på eller av andar, nekromanti, magi för att skada eller orsaka smärta och allt som påverkar en annan människa - utom offentligt ansedd fiende - negativt. Kyrkans inkvisition arbetar med att finna fördömda magiker och straffa dem i form av piskstraff, böter, fängelse eller i grövsta fall avrättning.


Inkvisitionen klär sig vanligtvis i kåpa, men resande inkvisition kan klä sig mer praktiskt eller soldatinriktat. Centralfärgerna är blått och vitt. Man känner igen en kyrkans hen genom målningen, tatueringen eller ärret på kinden som hen har, föreställande kyrkans tvåeldade flamma.


En magi genomförs av en kyrkans lärling genom sakral ritual och mässa. Ju fler delaktiga desto bättre, med högläsning ur kyrkans texter och gudomsböner, till skenet av tända ljus och gärna iklädda kåpor eller masker. Ritualen är allvarsam, monoton och dyster.


Under strid mässar magikern längst bak, genom högläsning (med fokus på hög) ur kyrkans texter och skvättande av heligt vatten eller helig aska från den stora kyrkan i södra arkipelagen.