Policy

Vi som arrangerar heter Tinah Ekwall, Mats Sperens och Tobias Ekwall. Vi har tidigare arrangerat Utpost 103-ac-kampanjen, zombielajv, mordmiddagsmysterier, skräcklajv med mera.

Intressant för oss är lajv med fokus på problemlösning, intrig och handling i en realistisk miljö.Jämlikhet och jämställdhet på våra arrangemang

Lajvet är ett fantasylajv, vilket vanligtvis har historisk inspiration och inspiration från till exempel vikingatid. Inspirationen bryts när det kommer till jämställdhet. Vi följer inte historiskt förtryck på genus, kön, sexualitet eller etnicitet.


Vi lägger stor vikt på jämställdhet på alla våra arrangemang. Vi tycker det är viktigt att vem som helst ska få spela vad som helst, utan att det är beroende av deras könstillhörighet. Detta återspeglar sig i våra fikitiva världar, där det inte råder någon social skillnad mellan könen. Under våra lajv är det inte tillåtet att diskriminera någon, vare sig inlajv eller offlajv, med förolämpningar på utseende, off-etnicitet, kön eller sexualitet. Vi motarbetar aktivt könsstereotypa kommentarer såsom "slåss som en tjej", "arbeta som en karl" eller "gråta som en flicka". På våra arrangemang står individen i fokus, oavsett kvinna, hen eller man.

 

Vi vill att alla deltagare ska kunna känna sig inkluderade, oavsett offkön. Därför är det självklart tillåtet att spela ett annat kön än vad en är juridiskt.

 

Vi tillåter inte slaveri i form av prostitution på våra lajv. Slaveri kan förekomma på lajv, men får inte spelas på sexuella tjänster i någon form. Vi vill arbeta mot negativa syner på sexuellt beteende, då genom att slippa stereotypen "horan" på lajvet. Det är ett känsligt ämne som inte behöver glorifieras som något kul och lättsamt, som hör äventyr till. Dessutom är vi arrangörer inte heller bekväma med att inte veta vilka uppgörelser som görs, vad som är okej off och inte för de inblandade spelarna. Det är ett sätt att skapa tryggare lajv för alla.


Det är absolut inte tillåtet att spela på ämnena våldtäkt eller sexuella övergrepp på våra arrangemang.


De som inte vill samarbeta med arrangören i vår policy eller som bryter mot den under lajvet så pass allvarligt,  kan komma att avvisas från lajvet, och/eller inte tillåtas komma på lajv i framtiden.