Geografi

Geografi

Klicka på bilden för att förstora den.

Mer information om de olika delarna finns under respektiva folkslag i fliken "Vad kan man spela".


Var befinner vi oss?

Lajvet utspelar sig alltså i mitten av Skuggveden. Omnejden kan kallas för "by", då det finns några enstaka bofasta på platsen, i timrade hus eller tältläger. Mestadels cirkulerar resenärer som samlats kring värdshuset Tre Mårdar i beskydd från Skugglandet, en natts vila, handlande, politiska ärenden, magiutbyte eller något annat ärende. Platsen benämns i folkmun bara som Tre Mårdars gård.